Mezinárodní skupina výzkumníků vyvinula novou terapii, která kombinuje několik léků, které by mohly eliminovat více než 99% bakterií u pacientů s tuberkulózou (TB) v období pouze dvou týdnů, a to by mohlo být také použito jako léčba proti na multirezistentní případy tuberkulózy, které nereagují na aktuálně používané léky.

Výsledky studie, ve které byla léčba testována, ukázaly, že eliminovala více než 99% bakterií pacientů s tuberkulózou.

Léky obsažené v této léčbě jsou PA-824, moxifloxacin, který je antibiotikum, které je ve vývoji, a pyrazinamid, a byly testovány ve fázi II studie s účastí 85 pacientů s tuberkulózou během léčby. pár týdnů Výsledky této studie, která vydala „The Lancet“, ukázaly, že tyto kombinované léky dokázaly eliminovat více než 99% bakterií těchto pacientů.

Další výhodou nové terapie je to, že neinterferuje s podáváním antiretrovirových léků používaných při léčbě AIDS, což je průlom, protože v současné době je tuberkulóza nejčastější příčinou úmrtí u lidí infikovaných AIDS. HIV

Údaje ze Světové zdravotnické organizace (WHO) ukazují, že na celém světě je každoročně detekováno devět milionů nových případů tuberkulózy a že nemoc za stejné období zabije téměř jednoho a půl milionu lidí. čas Kromě toho je tato infekce stále přítomna v zemích, kde se věřilo, že byla prakticky eradikována.

Soylent: How I Stopped Eating for 30 Days (Říjen 2019).