Jeden nadržený prase, ke kterému tým výzkumníků z University of Granada (UGR) získal své buňky, aby je nahradil kmenovými buňkami z lidských bytostí, se stal první organický orgán vytvořené ve Španělsku.

Metoda používaná těmito experty UGR je známa jako decellularizace a recellularizace a podařilo se jí udržet základní strukturu rohovky, která nahrazuje buněčné složky rohovky.

Výzkumná práce, jejímž výsledkem je vývoj rohovky, byla publikována v publikaci 'Investigative Ophthalmology and Visual Science'.

Vědci, kteří vyvinuli toto tělo, v současné době podporují vytvoření Institutu tkáňového inženýrství v Granadě, který je stále ve studijní fázi, i když očekávají, že úřady jim poskytnou stejné pomůcky, jaké obdržely laboratoře pro přípravu biologických umělých orgánů. který byl nedávno vytvořen v nemocnici Gregorio Marañón v Madridu a ve kterém budou provádět výzkum podobný tomu, který již provedl tým Granady.

TISK EVROPY

New World Order - Blueprint of Madmen (2012) (Říjen 2019).