Studie o autismu, prováděná vědci na Yale School of Medicine (Spojené státy), našla vzor mozkové aktivity, která by mohla být spojena s genetickou náchylností k rozvoji poruch autistického spektra (ASD).

K provedení výzkumu, jehož výsledky byly publikovány „Sborníky Národní akademie věd“, použili vědci funkční zobrazování magnetickou rezonancí pro skenování mozku dětí postižených autismem, sourozenců autistických dětí, které nemoci neovlivnilo, a kontrolní skupina, zatímco tři skupiny pozorovaly obrazy biologických pohybů.

Tým výzkumníků, vedený Kevinem A. Pelphreyem, identifikoval tři „neurální signatury“, které rozlišovaly první dvě skupiny dětí z kontrolní skupiny: děti s ASD a zdravé sourozence sdílenou sníženou mozkovou aktivitou v určitých oblastech mozku ; autistické děti měly sníženou mozkovou aktivitu v jiných oblastech a konečně, zdraví sourozenci měli zvýšenou mozkovou aktivitu v jiných oblastech mozku.

Podle autorů studie, první podpis, sdílený dětmi s ASD a jejich neovlivněnými sourozenci, by mohl být charakteristikou, která indikuje genetickou predispozici k rozvoji autismu, druhý podpis identifikuje aktivní autistickou poruchu a třetí by bylo zaměřeno na kompenzovat genetickou predispozici a nižší mozkovou aktivitu zaznamenanou v některých oblastech mozku u zdravých sourozenců.

Vědci se domnívají, že tato data by mohla pomoci lépe porozumět příčinám autismu a genetickému a molekulárnímu původu této poruchy.

The Science of Anti-Vaccination (Říjen 2019).