Amyotrofická laterální skleróza, známá jako ALS, je vzácné onemocnění, které postihuje neurony, které se starají o dobrovolné svaly, postupně je degenerují a způsobují paralýzu a atrofii těchto svalů.

ELA, která slaví v úterý 21. června svůj Světový denje třetím nejčastějším neurodegenerativním onemocněním, ai když neexistuje jednoznačně stanovený profil, je obvykle diagnostikován u pacientů středního věku, kteří přicházejí k odborníkům po pozorování jasných příznaků, jako je např. Pády, poruchy řeči, dýchání nebo polykání.

Odborníci varují, že ve Španělsku je prevalence tohoto stavu, vysoce invalidizujícího, vyšší než v jiných částech světa; Každoročně je diagnostikováno téměř 900 nových případů a celkový počet postižených je kolem 4 000 pacientů. "Ve Španělsku je prevalence ALS vyšší než v jiných částech světa, pokud je normální jeden případ na 100 000 obyvatel, zde se toto procento zvyšuje na téměř 3 na 100 000," vysvětluje lékař nemocnice v nemocnici Laguna Care Center společnosti Europa Press. Yolanda Zuriarraín, specialista na pomoc těmto pacientům na konci života.

Specialista poukazuje na to, že délka života navíc není příliš dlouhá, "průměr je dva až pět let od okamžiku, kdy je diagnostikována", protože postižená osoba ztrácí schopnost pohybovat se a kontrolovat dobrovolné svaly , ovlivňující pohyb horních a dolních končetin, řeč, dýchání a polykání.

„Ovlivňuje centrální nervovou soustavu - vysvětluje - co způsobuje degeneraci neuronů mozkové kůry, která dává příznaky progresivní svalové slabosti ve formě paralýzy, která se může rozšířit po celém těle, motorické změny způsobující nemůžete chodit, ani pohybovat rukama, takže nemůžete psát, jíst, atd., to nakonec produkuje nejakutnější a fatální, což je respirační selhání".

V posledních 20 letech bylo dosaženo značného pokroku ve znalostech této nemoci a objevily se nové léky, které zpomalují její vývoj

Ačkoli tato ztráta fakult je progresivní, každý případ se vyvíjí a je odlišný, z tohoto důvodu a vzhledem k nedostatku znalostí o jeho původu, "je to nemoc, která trvá čas, než bude diagnostikována". Nemá však vliv na kognitivní rovinu, to znamená, že inteligence nebo uvažování se nemění.

„Za posledních 20 let bylo dosaženo velkého pokroku ve znalostech této choroby, o něco více výzkumu bylo provedeno na epidemiologické úrovni a diagnostická kritéria byla syntetizována nebo dále specifikována a objeveny nové léky, které zpomalují nebo vytvářejí že nemoc neprostupuje tak rychle, “poznamenává Zuriarraín.

Je zapotřebí více zdrojů

I když se jedná o nemoc, která nemá žádný lék, symptomy lze léčit tak, aby pacienti měli nejlepší možnou kvalitu života, a proto je důležitá pomoc, kterou nabízejí multidisciplinární týmy.

"Tito pacienti potřebují spoustu psychologické a funkční pomoci," vysvětluje a s vytvořením těchto týmů "bylo dosaženo velkého pokroku", protože "respektují autonomii pacienta v jejich intervencích při poskytování technických, mechanických pomůcek, které mohou sloužit k prodloužení jejich kvality života. “\ t

Podle názoru tohoto odborníka však stále existuje velký nedostatek ve vyšetřování této patologie, i když na celém světě existují různé směry práce, ale to, co nemocní lidé potřebují, je větší a lepší péče. V tomto smyslu Zuriarraín vyžaduje více zdrojů, protože tito pacienti stále více potřebují antibiotika, pracovní terapii nebo fyzioterapii a obecně „specifickou pomoc, která je může nutit žít“. "Musíte s pacientem udělat akční plán a dát mu život," dodává.

Zdroj: TISK EVROPY

What is Alzheimer's disease? - Ivan Seah Yu Jun (Říjen 2019).