Agentura pro ochranu zdraví Spojeného království (HPA) varovala zdravotnické pracovníky, že antibiotika, která se v současné době používají k boji proti kapavce, mohou z důvodu velké rezistence ztratit svou účinnost. vyvinula patologii proti těmto lékům. Podle HPA se toto pohlavně přenosné onemocnění může stát nevyléčitelným, pokud nebudou objeveny nové léčby.

Neisseria gonorrhoeaecož je bakterie zodpovědné za infekci, má neobvyklou schopnost přizpůsobit se a vyvinout rezistenci vůči četným antibiotikům, která byla použita k boji proti ní; tak nejprve šel do penicilinu, pak do tetracyklinů a antimikrobiálních látek, a nyní se to stalo s cefixímem.

Vzorky pacientů, kteří byli analyzováni po laboratorní kultivaci, prokázali snížení citlivosti bakterií na cefixim v přibližně 20% případů, takže HPA doporučila, aby lékaři neudělali obvyklou léčbu, ale nahradit ji dvěma silnějšími antibiotiky.

Profesorka Cathy Ison, odbornice na kapavku HPA, potvrdila, že alarmující pokles citlivosti bakterií na cefixim, který byl doposud léčbou volby, je nebezpečným varováním, že v budoucnu se Kapavka by se mohla stát nevyléčitelnou chorobou, pokud nemáme alternativní lék k léčbě.

Zdroj: TISK EVROPY

Antibiotika (Říjen 2019).