Evropská komise má v úmyslu výrazně omezit množství výrobků, které využívají jako reklamu, a tvrdí, že poskytují zdravotní výhody, aby se zabránilo záměně a klamání spotřebitelů. K dosažení tohoto cíle předloží do konce letošního roku nový seznam, který bude následovat doporučení Evropské agentury pro bezpečnost potravin (EFSA) \ t.

Experti EFSA zahájili v roce 2008 studii o údajných zdravotních vlastnostech 2 758 potravin a zjistili, že většina z nich nabízí informace o svých etiketách nebo reklamě, které přinejmenším v současné době neodpovídají vědeckým důkazům, To neznamená, že v budoucnu nelze prokázat, že skutečně mají výhody, o nichž tvrdí, že mají, v té době by mohla být jejich kvalifikace přezkoumána.

Nová norma si klade za cíl vědecky podpořit zdravé vlastnosti výrobků uváděných na trh v Evropě a vyhnout se tomu, aby se dopustily podvodů.

Nová norma, jejíž vstup v platnost se předpokládá na rok 2012 a která bude závazná, si klade za cíl vědecky zaručit zdravé vlastnosti výrobků uváděných na trh v Evropě a zabránit podvodům. Tímto způsobem je zaručeno, že produkty nebudou uváděny na trh, protože vzhledem k tomu, že obsahují určité látky ve svém složení, slibují, že jejich spotřeba znamená určité příznivé účinky, které nebyly prokázány.

Potravinářský průmysl bude mít šest měsíců odstranit z označení svých výrobků ty vlastnosti, které Komise zlikvidovala, protože její účinnost nebyla prokázána.

Mluvčí komunity pro zdraví Frédéric Vincent však poukázal na to, že skutečnost, že nemovitost je ze seznamu odstraněna, znamená, že její předpokládané přínosy nejsou prokázány, a v žádném případě to neznamená, že výrobek je škodlivý pro zdraví, protože tento případ by byl okamžitě stažen z trhu.

Seznam ze 44 000 zdravotních vlastností, které členské státy předložily ke kontrole v Bruselu, byl doposud snížen na 4 600.

Zdroj: TISK EVROPY

What You Eat Matters 2018 Documentary H O P E (Říjen 2019).