Použití denosumabu zvyšuje minerální hustotu kostí a snižuje deštrukci kostí způsobenou osteoklasty u pacientů s osteoporózou. Tento postup pomůže při léčbě a prevenci tohoto onemocnění a dalších patologií spojených se ztrátou kostní hmoty.

Denosumab je monoklonální protilátka, která spolu s proteinem RANKL zabraňuje destrukci kostí

Podle výsledků studie publikované v The New England Journal of Medicine vedla léčba denosumabem po dobu 6 měsíců ke snížení resorpce kosti spolu s rychlým nárůstem minerální hustoty kostí. kost Je vhodný pro léčbu pacientů s osteoporózou.

Tato studie zahrnovala 412 postmenopauzálních žen s nízkou hustotou kostního minerálu a průměrným věkem 63 let, kteří byli hodnoceni na regeneraci kostí a snížení úbytku kostní hmoty.

Po náhodném výběru kritéria dostaly některé ženy injekci denosumabu a jiné placebo, přičemž pozorovaly 3–7% nárůst minerální hustoty kostní dřeně bederní páteře u pacientů, kterým byl podáván denosumab. ,

Zastrzyk w brzuch (Říjen 2019).