I když je ve většině případů infekce salmonely obvykle mírná, charakterizovaná průjmovým procesem a trvá určitou dobu bez jakéhokoliv typu diagnostické studie, je-li pravda, že v některých případech je užitečné identifikovat bakterií způsobujících některé postupy, které pomáhají potvrdit spolehlivou diagnózu salmonel. Některé způsoby detekovat salmonelózu Jsou to:

  • Prostřednictvím kultury stolice. Stolička pacienta se analyzuje, aby se izolovala salmonelóza, můžete se také rozhodnout pro rektální výtěr, i když je preferován první způsob. Jednalo by se o nejpoužívanější metodu pro diagnostiku gastroenteritidy způsobené touto bakterií. Je také velmi užitečné, jakmile je léčba dokončena, aby bylo možné rozpoznat ty jedince, kteří se ukázali být chronickými nosiči bakterií.
  • Prostřednictvím krevních kultur, tj. kultury prováděné díky vzorku krve. Tato technika je užitečná v těžkých případech, jako je například tyfusová horečka, při které salmonelóza vstupuje do krevního oběhu. V těchto případech jsou vzorky, které byly odebrány během prvního týdne infekce, obvykle pozitivní.
  • Sérologické stanovení nebo stanovení protilátek, V této infekci není příliš užitečný, a to ani u neléčených pacientů.
  • Analýza potravin, Máte-li přesvědčení, že určitá potravina je příčinou salmonelózy a máte k ní ještě samostatnou část, můžete si ji nechat provést a vyhodnotit přítomnost bakterií uvnitř.

Diagnóza: Nádorové onemocnění mozku (15.12.2010) (Listopad 2019).