Výzkum provedený vědci z Autonomní univerzity v Madridu ukázal, že peptidy získané enzymatickou hydrolýzou bílkovin vaječného bílku vykazují vazodilatační účinek v odporových tepnách, v některých případech až 70 relaxace v těchto tepnách.

Cílem studie bylo zjistit vliv několika peptidů - získaných z bílkovinného hydrolyzátu obsahujícího vaječný bílek - na vaskulární funkci rezistenčních tepen u zvířat s normálním napětím a zjistit, jak fungoval jejich mechanismus účinku.

Výzkumníci se také pokusili identifikovat souvislost mezi místem, které zaujímají určité aminokyseliny v sekvenci peptidu, a následným vaskulárním účinkem, a mohli pozorovat, že poloha určitých aminokyselin v uvedené sekvenci může hrát důležitou roli ve vzhledu jejich fyziologických odpovědí a při aktivaci různých mechanismů, které způsobují vazodilatační účinek.

Autoři studie však vysvětlili, že je nezbytné zlepšit znalosti molekulárních cest účastnících se vazodilatačního působení těchto peptidů, jakož i provést analýzu působení na tepny rezistence u modelů. hypertenze před pokusem o jejich použití při zpracování účinných funkčních potravin pro prevenci nebo léčbu vysokého krevního tlaku.

Barbara O' Neill, hormonální nerovnováha (Říjen 2019).