Studie vědců z Columbia University a Harvard School ve Spojených státech to odhalila Ta dívka, meteorologický jev, který se vyskytuje v tropické oblasti Tichého oceánu v přibližných intervalech dvou až sedmi let, a který trvá několik měsíců, narušuje migrační vzorce ptáků, mění je, a že to má za následek, že se vyvíjejí nové nebezpečné kmeny. \ t virus chřipky odpovědné za pandemie.

K dosažení tohoto závěru, vědci studovali klimatické podmínky, které předcházely těžké pandemií chřipky nastal v letech 1918, 1957, 1968 a 2009, který zasáhl velký počet lidí a měl vysokou míru úmrtnosta zjistili, že ve všech případech byly teploty oceánu zaznamenané v rovníkovém Pacifiku nižší než obvyklý průměr v měsících před rozšířením choroby.

Analyzované pandemie nastaly, protože genom chřipky se významně změnil. Podle několika výzkumů citovaných autory studie, klimatický model vytvořený La Niña, modifikuje migrační strukturu ptáků (hlavní rezervoáry lidské chřipky) a mění návyky těchto zvířat, což usnadňuje, aby se různé druhy dostaly do kontaktu a V důsledku toho se vyvíjejí nové, virulentnější kmeny chřipky, které způsobují vznik těchto čtyř pandemií.

Bill Gates: The next outbreak? We’re not ready (Říjen 2019).