Ženy, které trpí syndromem křehkého X, genetickým onemocněním charakterizovaným zpožděním psychomotorického vývoje, se symptomy, jako je mentální postižení s různým stupněm závažnosti nebo autistickým chováním, mají mimo jiné zvýšené riziko rakoviny prsu a metastázování.

Jak bylo pozorováno při multicentrickém výzkumu prováděném v Belgii, Itálii a Spojeném království, jehož výsledky byly publikovány v digitálním vydání EMBO Molecular Medicine, přítomnost těchto pacientů v mozku proteinu S syndromem Fragile X je spojena větší šance na rozvoj tohoto typu nádoru a také usnadňuje rakovinné buňky napadající cévy a šířící se do jiných tkání.

Přítomnost proteinu spojeného s křehkým syndromem X zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu a podporuje šíření nemoci.

Výzkumníci zkoumali na potkanech s rakovinou prsu účinky přítomnosti tohoto proteinu a zjistili, že existuje vztah mezi ním a šířením nádoru do zbytku těla zvířat. Pozorovali také, že když byl protein odstraněn, metastázy se snížily, jak vysvětluje Dr. Claudia Bagni, hlavní autor studie a člen Univerzity v Římě (Itálie).

Odborník dodává, že hladiny proteinu křehkého syndromu X proto mohou sloužit jako indikátor agresivní rakovina prsua mohl být také použit k předvídání šancí, že se novotvar šíří do jiných orgánů.

Fragile X Syndrome - causes, symptoms, diagnosis, treatment, pathology (Říjen 2019).