U pacientů s familiární hemiplegickou migrénou (FHM) je větší pravděpodobnost vzniku deprese. Tento typ migrény může mít spojené závratě, nevolnost a poruchy zraku. Ve Spojených státech vědci z „Harvard Medical School“ prokázali, jak genetické a hormonální faktory zvyšují tendenci trpět FHM u žen.

Rodinná hemiplegická migréna je vzácným typem migrény, autozomálně dominantní dědičnosti, charakterizované opakovanými epizodami hemiparézy nebo hemiplegií během aury migrenózní krize; Parestézie, poruchy zorného pole, dysfázie a různé stupně změněného vědomí, mezi jinými příznaky, mohou také nastat.

Útoky trvají několik minut až hodin a obvykle začínají v dětství. Studie ukazuje, že FHM má kromě hormonálních látek významnou genetickou složku, která postihuje převážně ženy (stejně jako u jiných typů migrény).

Je zajímavé, že u pacientů trpících FHM je pravděpodobnější deprese. Podle odborníků jsou mutace v genu CACNA1A hlavní odpovědné za FHM, což způsobuje vizuální změny známé jako „aura“. Vyšetření zahrnovalo několik myší s jednou nebo dvěma mutacemi genu CACNA1A, které vykazovaly zvýšenou citlivost na FHM a depresi. Vědci zjistili, že mutace spojená s těžšími formami této migrény způsobila větší sklon trpět depresí než mutace související s mírnější formou FHM.

Mor blahobytu - Benjamin Bikman, Brigham Young University (Říjen 2019).