Odhaduje se, že na celém světě je kolem 352 000 lidí, kteří trpí akutní myeloidní leukémie (LMA), typ leukémie s nejnižší mírou přežití (pouze jeden ze čtyř dospělých pacientů přežije více než pět let po diagnóze onemocnění), z čehož je každý rok v Evropě zjištěno 16 800 nových případů, a to proto, význam souhlasu Evropské komise s drogou Mylotarg, od Pzifer, k léčbě pacientů ve věku 15 let s LMA CD-33 pozitivním.

Akutní myeloidní leukémie, jak vysvětluje Dr. Cecilia Guzmán, lékařská ředitelka Oncology Unit společnosti Pzifer Spain, je \ t rakovina krve se špatnou prognózou a že postupuje rychle, takže pokud postižené osoby nedostanou adekvátní léčbu, onemocnění může způsobit jejich smrt během několika měsíců nebo dokonce týdnů.

Cílem nového léčiva je dosáhnout prodloužené úplné remise akutní myeloidní leukémie, rakoviny, která postihuje 352 000 lidí na celém světě.

Mylotarg (gemtuzumab ozogamicin) je pouze terapeutickou alternativou až doposud se zaměřuje na CD33, antigen, který je exprimován v buňkách více než 90% pacientů trpících tímto onemocněním, a je to velký krok vpřed k dosažení úplné prodloužené remise této neoplasie.

V září 2017 byl Mylotarg schválen FDA (Food and Drug Administration) pro léčbu dospělých pacientů s AML CD-33 pozitivní nově diagnostikované a také k léčbě dospělých a dětí starších dvou let s tímto onemocněním u recidivujících nebo refrakterních. Toto schválení spolu s dobrými výsledky získanými léčivem v klinické studii fáze III Alfa-0701 bylo klíčem ke schválení Evropskou komisí.

Gemtuzumab ozogamicin for AML: challenges and reapproval (Září 2019).