Závažný typ leukémie charakteristický pro dětství (i když se může objevit i v dospělosti), akutní T-buněčná lymfoblastická leukémie (ALL-T), vysoce rezistentní na chemoterapii a s vysokou mírou relapsu -25% u dětí a 50% u dospělých osob - může mít novou léčbu díky výzkumu, který identifikoval dvě příbuzné enzymy - fosfosinositid-3-kinázu (PI3K). ), gama a delta-, které hrají důležitou roli ve vývoji této agresivní nemoci.

Výzkumníci, kteří studii provedli a kteří patří do Lékařského centra Columbijské univerzity, také zjistili, že dvojitý inhibitor PI3K gama / delta, nazývaný CAL-130, je schopen významně prodloužit přežití v modelu myší. patologie.

Léčivo, experimentální inhibitor enzymu PI3K, je schopno významně prodloužit přežití v myším modelu akutní lymfoblastické leukémie T-buněk.

T-buněčná akutní lymfoblastická leukémie, jak název napovídá, je rakovina, která ovlivňuje T buňky (typ bílých krvinek) během jejího vývoje a způsobuje mutace v DNA, což vede k tvorbě T buněk anomálie, které se rychle šíří a napadají životně důležité orgány, jejichž funkce se mění. Je-li nemoc neléčená, je nemoc smrtelná.

Cílem výzkumu bylo analyzovat úlohu PI3K gamma a delta enzymů v T-ALL a ověřit, zda CAL-130 má schopnost ovlivnit průběh této patologie. Vědci zjistili, že tyto enzymy jsou skutečně nezbytné pro vývoj T-ALL, stejně jako pro přežití rakovinných buněk. Kromě toho byly schopny ověřit, zda byly použity pro tento myší model onemocnění, které při podávání CAL-130 významně snížilo počet T buněk a zvýšilo průměrné přežití léčených zvířat, což bylo 45 dní. proti 7,5 dne těch, kteří nebyli léčeni.

Ačkoliv je CAL-130 v experimentální fázi a nebyl testován u lidských pacientů, byly analyzovány účinky, které má na vzorky krve odebrané pacientům s T-ALL, a výsledek je povzbudivý, protože zabraňuje buňkám před infekcí. Karcinogeny proliferují a podporují apoptózu - proces buněčné smrti.

Thomas Diacovo, profesor Pediatrie a patologie a buněčné biologie na Columbijské univerzitě, který vedl výzkum, vysvětluje, že pokud bude nový léky demonstruje svou účinnost u lidí a je schopen selektivně bojovat proti aktivitě těchto enzymů v T buňkách. \ t nádorů , které ovlivňují lidi, by mohly přispět k menšímu využívání tradiční chemoterapie, čímž by se snížily toxické vedlejší účinky, které tyto léky mají u mladších pacientů, a které by mohly být náchylnější k komplikacím a rozvoji sekundárních rakovin.

Denis, dětský autismus, srdcedetem.cz (Říjen 2019).