Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala, že sedavý způsob života se celosvětově zvyšuje a již se stal čtvrtým rizikovým faktorem globální úmrtnosti. V boji proti této situaci vyvinula WHO nová doporučení týkající se fyzické aktivity ke zlepšení zdraví a aby všechny věkové skupiny věděly, kolik cvičení potřebují.

Tyto pokyny, přizpůsobené věkovým skupinám ve věku od 5 do 17 let, ve věku od 18 do 64 let a od 65 let věku a starší, poskytují rady ohledně četnosti, trvání, intenzity a typu vhodného cvičení. pro každého jednotlivce.

Pro děti a mládež zahrnuje tělesná aktivita doporučená WHO hry, sport, dopravu, domácí úkoly, rekreační aktivity, tělesnou výchovu nebo plánovaná cvičení v rodinném prostředí, ve škole a ve zbytku komunity.

Cílem je zlepšit fyzickou zdatnost, a to jak kardiovaskulární a svalové, zdraví kostí a kardiovaskulární a metabolické biomarkery. K tomu musí děti a dospívající ve věku od 5 do 17 let vykonávat „alespoň 60 minut průměrné intenzivní denní fyzické aktivity“. "Cvičení déle než 60 minut poskytuje další zdravotní výhody," řekl z WHO. "Většina z tohoto denního cvičení by měla být aerobní." Činnosti větší intenzity, včetně těch, které posilují svaly a kosti, by však měly být prováděny nejméně třikrát týdně, “říkají.

Pro dospělé ve věku od 18 do 64 let navrhují realizaci pohybových aktivit, mezi něž patří cvičení ve volném čase, chůze nebo cyklistika, cvičení doma, hry, sport a plánované cvičení. To vše lze realizovat „v kontextu každodenních činností, v rodinném prostředí a v komunitních aktivitách“. Tato skupina musí provádět "alespoň 150 minut mírné až intenzivní aerobní aktivity během týdne nebo alespoň 75 minut intenzivního týdenního aerobního cvičení nebo ekvivalentní kombinace aktivity obou intenzit."

Pro dosažení „dalších přínosů ve zdraví“ by dospělí měli zvýšit svůj čas na mírné cvičení o 300 minut týdně nebo strávit 150 minut týdně v intenzivním aerobním cvičení. Cvičení na posílení svalů by mělo být provedeno "dva nebo více dnů v týdnu".

Pro skupinu 65 let nebo starší, WHO navrhuje provést stejný typ cvičení jako zbytek dospělých. Doporučuje se provádět „minimálně 150 minut středního až intenzivního aerobního cvičení každý týden nebo alespoň 75 minut intenzivní týdenní aktivity nebo kombinace obou rytmů“. Cvičení musí být prováděno v intervalech "nejméně 10 minut".

Pro dosažení dalších výhod musí zvýšit svou střední fyzickou aktivitu na 300 minut týdně nebo věnovat 150 minut týdně intenzivní fyzické aktivitě nebo kombinovanému ekvivalentu mírného a intenzivního cvičení. „Starší lidé s problémy s pohybem musí cvičit, aby zůstali a předcházeli pádům tři nebo více dní v týdnu. Činnosti na posílení svalů by měly být prováděny dva nebo více dní v týdnu, “říkají z WHO.

TISK EVROPY

VariClose - bezbolestná operace křečových žil (Říjen 2019).