Klinická studie se dvěma léky, teriparatidu a alendronát, svědčí o zvýšení minerální hustoty kostí u pacientů užívajících teriparatid ve srovnání s těmi, kteří dostávali alendronát.

V této srovnávací studii se zdá, že teriparatid vykazuje významné kostní přínosy u pacientů s osteoporózou indukovanou glukokortikoidy ve srovnání s jinými léky, a to tak, že byly zjištěny změny v kostní minerální hustotě kyčle, v markerech kostního obratu av kostní dřeni. počet zlomenin obratlů.

Z tohoto výzkumu, jehož výsledky jsou publikovány v "The New England Journal of Medicine" odborníci dospěli k závěru, že s teriparatidem byl spojen s větším nárůstem minerální hustoty kostí v oblasti páteře a kyčle, s výrazně méně novými zlomeninami. Teriparatid by proto mohl být považován za terapeutickou strategii pro pacienty s vysokým rizikem zlomeniny.

Jedním ze způsobů léčby osteoporózy je použití medikamentů, jako jsou bisfosfonáty, které se také používají k prevenci u žen po menopauze. hlavní příčinou osteoporózy.

GC mají inhibiční účinek na tvorbu kostí u mužů i žen.

Ami Kolkatar Rosogolla (Říjen 2019).