Vědci ze Stanfordské lékařské školy (USA) zjistili možný způsob léčby kognitivních příznaků Downova syndromu léky, protože je možné zlepšit příznaky této patologie opětovným ustavením hladin norepinefrinu - neurotransmiteru - v mozku.

Práce, publikovaná v "Science Translational Medicine", se zaměřila na vyvažování množství neurotransmiteru norepinefrinu v mozku, protože zjistila, že má schopnost zvrátit podobné kognitivní deficity u myší.

Studie byla založena na simulaci Downova syndromu u myší, které vytvořily u těchto zvířat trisomii chromozomu 16. Tímto způsobem myši vykazovaly mentální postižení podobné jako u pacientů s touto poruchou.

Nedostatky učení a paměti byly spojeny s částí mozku locus coeruleus, která produkuje norepinefrin, esenciální neurotransmiter pro paměť a učení se do práce.

Pozorovali, že množství norepinefrinu bylo nižší v mozku těchto myší ve srovnání s normálním, což jim umožnilo porozumět degradaci neuronů v této oblasti mozku, kterou trpěli lidé se syndromem.

Při léčbě zvířat léky, které obnovují odpovídající hladinu norepinefrinu, bylo pozorováno zlepšení. Proto je zaměřen na léky, které již byly schváleny jako možné terapie pro poruchy učení a paměti lidí trpících Downovým syndromem, otevírajícím dveře ke vzniku duševního postižení.

Downův syndrom - Dejte nám šanci (Říjen 2019).