Neplodnost je problém, který ve Španělsku postihuje až 20% párů a v mnoha případech může být spojen s chromozomálními změnami.

Jak vysvětluje Javier Porta, ředitel společnosti Genoclinics - společnost specializující se na genetickou diagnostiku pro prevenci nemocí, která také umožňuje optimalizovat léčbu podle osobních charakteristik pacienta - páry, které mají problémy s plodností pravděpodobnost výskytu chromozomálních změn, které jsou původcem jejich obtíží při otěhotnění nebo pro dosažení těhotenství.

Páry s problémy s plodností jsou častěji postiženy chromozomálními abnormalitami, které jsou zdrojem jejich obtíží při otěhotnění nebo k uskutečnění těhotenství.

Odborník upozorňuje, že zatímco u mužů to může být o změnách v karyotyp -Mikrodelecciones Y-chromozom, nebo cystická fibróza, která může také způsobit vážné problémy s plodností v důsledku nedostatku spermií (azoospermie), u žen je neplodnost geneticky spojena se změnami v karyotypu, s X-křehkým syndromem as dědičnými trombofiliemi. Tyto poruchy mohou způsobit, že trpí opakovanými potraty nebo mají špatnou ovariální rezervu.

Proto pokračuje u specialisty, u párů, které potřebují podstoupit techniky asistované reprodukce, je karyotyp velmi důležitým diagnostickým testem, který je indikován zejména v případech, kdy dochází k pozměnění semen nebo selhání vaječníků, nebo u těch párů, které utrpěly selhání. nebo několik potratů. V těchto případech je vhodné provádět genetické testy, které analyzují Gen CFTRs cílem identifikovat mutace, které mohou být původcem problémů s neplodností.

Zdroj: GenoClinics

Why does the universe exist? | Jim Holt (Říjen 2019).