Lékařská asociace v Madridu prokázala své znepokojení nad nárůstem prodeje léků přes internet, které považují za riziko pro zdraví obyvatelstva. Madridští lékaři varují před nebezpečím, že tímto způsobem získají léky, protože, jak varují, neprocházejí bezpečnostními kontrolami stanovenými Evropské unie.

Tyto léky mohou být nedostatečné pro léčbu nemoci, buď tím, že neobsahují účinnou látku v dostatečném množství, aby byly účinné, protože množství je nadměrné, nebo proto, že ho neobsahuje. Navíc mohou být zdraví škodlivé tím, že obsahují toxickou složku.

Eduardo Gómez-Acebo, vokál nelékařských lékařů, ve svém prohlášení uvádí, že aby byla zaručena bezpečnost a účinnost léčiv, je nutné je podrobit důkladným kontrolám ze strany příslušných orgánů a že jejich získání na internetu znamená riskovat nad možné škody, které mohou způsobit zdraví.

Je důležité, aby si spotřebitelé uvědomovali, že nákup drog prostřednictvím sítě nese mnoho rizik a podporuje nezodpovědné léky a nekontrolované užívání drog.

Nebezpečné léky - kampaň Švédsko 2006 - 1. díl (Říjen 2019).