Výzkum aplikací kmenových buněk nepřestávají se dít a dobývají nové milníky. Některé z nejziskovějších se projevují hematopoietických kmenových buněk, které jsou extrahovány z pupečníková krev (SCU), Jsou to krevní buňky, které jsou umístěny v kostní dřeni a mají schopnost samoobnovy, proliferovat a diferencovat, aby vznikly zralé krevní buňky, jako jsou erytrocyty (červené krvinky), granulocyty a lymfocyty (bílé krvinky) a krevní destičky.

Ve skutečnosti to není něco tak nového, protože po více než 15 let se používají k transplantaci při léčbě různých neoplastických a ne-nádorových onemocnění. Ve skutečnosti jsou výsledky získané díky nim podobné a dokonce lepší než výsledky získané transplantací kostní dřeně (BM) ve stejných patologiích.

Tento typ transplantace může být proveden dvěma způsoby, buď od jednoho příbuzného k druhému (obvykle bratři), nebo díky těm, které jsou uloženy ve veřejných bankách SCU, distribuovaných po celém světě, které patří nesouvisejícím dárcům a které mají že tento typ transplantací lze provádět snadněji.

Dětská medicína

Dosud analyzovaná data ukazují, že první možnost má vyšší úspěšnost. Když je dárcem bratr, jehož buňky jsou kompatibilní, přežití jeden rok po transplantaci je 73% ve srovnání s přibližně 30% u těch SCU transplantací od dárce, který nemá vztah k pacientovi.

Přesto je počet transplantací provedených s rodinným dárcem od začátku této techniky v roce 1988 velmi nízký. Problém je v tom, že je těžké mít v té době rodinný dar, který je nezbytný, kromě pravděpodobnosti histologické identity mezi sourozenci je 25%. Z tohoto důvodu existuje mnoho rodičů, kteří se uchylují k novému dítěti s nadějí na možný transplantaci díky pupečníkové krvi odebrané během porodu. To je to, co je známo jako "Lékařské děti".

Mnozí rodiče, preventivně, se rozhodnou sbírat SCU svých novorozenců uložit v případě, že by to v budoucnu potřebovali, pokud je bratr dítěte postižen patologií, která tyto buňky potřebuje k transplantaci. To je to, co se nazývá alogenní darování v rodině.

Kordové buňky: lék budoucnosti

transplantace pupečníkové krve Ukázalo se, že je klinicky účinný v nesčetných patologiích. Odhadované riziko vzniku neoplastického onemocnění s indikací pro transplantaci do 21 let věku, kromě celkového výskytu hemoglobinopatií (srpkovitá anémie nebo talasemie závislá na transfuzi), aplazie míchy, imunodeficience nebo metabolická onemocnění ložisek, vše jedná se o poruchy, při kterých je transplantace SCU potenciálně léčebnou léčbou (zejména pokud je dárcem kompatibilní sourozenec), činí přibližně 0,3% (Johnson FL, 1997).

Z tohoto důvodu hovořte o specifických aplikacích SCU v rodině a uvažujte o jeho kryokonzervaci (zachování buněk extrahovaných z SCU ve zmrazeném stavu, jejich zavedení do nádob s kapalným dusíkem, při teplotě -196 ° C). Za tímto účelem, jako transplantační produkt v rezervě pro každého člena rodiny, který to bude potřebovat v budoucnu, to není entelechie, ale realita kontrastující s lékařskou literaturou.

Na druhé straně, kromě těch již zmíněných, v pupečníkové krvi jsou jiné nehematopoetických buněk, Tento typ buněk může být manipulován in vitro pro to, co je známo jako regenerativní medicína a buněčná terapie. To znamená, že může být rozšířen tak, aby se používal při regeneraci poškozených tkání a orgánů, ať už se jedná o kosti, chrupavku, kůži, neuronální tkáň, játra, slinivku břišní, endotelové buňky, sval, srdeční buňky, respirační ... Respekt k ostatním Typy buněk mají tu výhodu, že jsou neomezené, mohou být získány od pacienta (i když i od jiného dárce), nevyžadují příliš mnoho manipulace a jejich použití nepodléhá etickým sporům.

V současné době již provádějí klinické studie, ve kterých zkoumají její možné využití v případech diabetu, mozkové obrny, periferních cévních onemocnění, poranění míchy ... Navíc existuje naděje, že tento typ buněk může být v příštích několika letech k léčbě problémů spojených s viděním, nervovým systémem, kostmi a chrupavkami, infarkty, CHOPN nebo Parkinsonovou nemocí.

Odběr pupečníkové krve už i z placenty (Říjen 2019).