Šetření provedené vědci z Centra pro genomickou regulaci v Barceloně (CRG) se podařilo oddálit progresi Huntingtonovy choroby (HD) u myší. K tomu vědci použili proteiny zvané „zinkové prsty“ ke snížení exprese mutantního genu, který je součástí této patologie.

V Huntingtonově chorobě dochází ke změně v genu, který kóduje protein zvaný huntingtin, který je nezbytný pro vývoj a udržování neuronů. Tento mutovaný gen je příčinou Huntingtonových symptomů, které se skládají z výskytu nedobrovolných pohybů, které pacient nemůže ovládat, kromě změn v charakteru. Jak choroba postupuje, existují také známky demence.

Když byla léčba aplikována na myši s Huntingtonovou chorobou, byl objeven příznak charakteristický pro tuto patologii.

Protože HD je způsobeno anomálií jednoho genu, terapie zaměřená na inhibici tohoto genu by mohla dosáhnout kontroly tohoto onemocnění, pro které v současné době neexistuje žádný lék.

Výzkumníci z CGR vyvinuli „zinkové prsty“, které rozpoznávají a váží se na určité sekvence DNA, což umožňuje regulaci genů, ke kterým jsou připojeny. V případě mutantního genu, který způsobuje Huntingtonovu chorobu, „zinkové prsty“ zabraňují jeho expresi, čímž se snižuje produkce abnormálního huntingtinového proteinu.

Autoři studie, jejíž výsledky publikovali „Proceedings of National Academy of Sciences“ (PNAS), zjistili, že při aplikaci léčby na modely myší s HD došlo k opožděnému nástupu příznaků onemocnění. Nyní mají vědci v úmyslu pokračovat v projektu, jehož cílem je vyvinout léčbu účinnou u lidí.

GENESIS MINING cz - zpožďují se výplaty (Říjen 2019).