Nedávné šetření dospělo k závěru, že je nezbytné posoudit rizika spojená s prováděním počítačová tomografie (CT), vyhodnocení toho, co radiační dávky pacient dostane do hrudníku, plic a pánve. Studie zjistila, že změnou protokolu bylo možné snížit záření v hrudníku pacienta o více než 50%.

Hlavním autorem díla Dr. Diany Litmanovičové z. \ T Harvard Medical School v Bostonu vysvětlil, že zjistili, že nejvyšší dávky záření na hrudníku jsou dány použitím standardního protokolu CT hrudníku a protokolu používaného k vyhodnocení plicní embolie v obecné populaci.

Bez ohledu na použitý protokol dostávají plíce obvykle nejvyšší záření a pánev je oblast, která dostává nejnižší dávku záření.

Odborník dodává, že tyto dávky záření se snížily o více než 50%, když použily své vlastní protokoly k posouzení plicní embolie u těhotných žen nebo malých dětí.

Bez ohledu na použitý protokol dostávají plíce obvykle nejvyšší záření a pánev je oblast, která dostává nejnižší dávku záření. Šetření ukázalo, že při rozhodování o protokolech, které budou použity, je nutné přijmout preventivní opatření, protože ozáření hrudníku a plic je významné.

Zdroj: TISK EVROPY

Zdá sa, že Slovensko má ambície stať sa spaľovňou rádioaktívneho odpadu Európy (Říjen 2019).