Existují dva typy léčby fetálního fetálního syndromu: amniodrenaje a chirurgie. Podívejme se na ně podrobněji:

Amniodrenaje

Spočívá v odstranění nadbytku plodové vody (amniodrenaje), aby se zabránilo předčasnému porodu a snížil se tlak na mateřské dělohy. Tato léčba slouží ke zlepšení symptomů, ale problém nevyřeší a dárcovské dítě pokračuje v čerpání krve příjemci.

Amniodrenaje se často během těhotenství několikrát opakuje, aby se těhotenství prodlužovalo, dokud nebudou děti životaschopné. Tento postup nese malé riziko předčasného porodu, od 1 do 1,5%.

Prenatální chirurgie

Druhou možností, jak léčit fetálně-fetální syndrom, je provést prenatální operaci, která umožní kauterizaci spojení mezi krevními cévami dětí pomocí laserového zařízení. Použije se lokální anestetikum a prostřednictvím malého řezu v břiše se vloží velmi tenká trubka o velikosti pouze 2 mm, skrze kterou se vloží žárovka, mikrokamera a laserové zařízení. Jedná se o postup podobný laparoskopii, který vyžaduje velkou schopnost gynekologa. V roce 1999 proběhla první intervence v nemocnici Vall d'Hebrón v Barceloně ve spolupráci s Univerzitou v Leuven (Belgie).

Během operace jsou spoje kauterizovány, téměř vždy z tepny do žíly, v mnoha případech z tepny do tepny a vzácně ze žíly do žíly. Získaný výsledek znamená, že každé dítě má samostatnou linii krevního oběhu, a proto je eliminován problém krevní transfuze.

Tento zásah není bez rizika: existuje riziko 10% předčasného porodu a také možnost, že malé dítě zemře. Tato situace může nastat zejména tehdy, když je rozdělení placenty nerovnoměrné, to znamená, že dítě má velkou část, zatímco druhá zaujímá minimální část. V tomto případě dítě, které bylo krmeno díky transfuzi svého dvojčata, zemře, když přestane existovat a placenta neposkytuje dostatek potravy. Jde o riziko, které dosahuje procenta mezi 25 a 30%. Dopplerův ultrazvuk se může ukázat zcela přesně, pokud je toto riziko přítomno.

Je důležité poznamenat, že když není zasažen, přežije pouze 20% dětí. Díky použití obou léčebných procedur vzrůstá míra přežití na 60% u obou dětí a dosahuje 75-80% u jednoho z dětí. U dětí léčených pouze amniodrenadami byly kromě poruch chování pozorovány i neurologické problémy. Je to proto, že mozky dětí se nevyvíjejí správně, takže se rodí s méně neurologickou zralostí.

Centrum lékařské genetiky funguje ve Zlíně už deset let (Listopad 2019).