Studie, která analyzovala data z British Medicine Journal odhalila, že více než polovina úmrtí dětí a mladých lidí ve věku 10 až 24 let je způsobena dopravními nehodami a násilím.

Studie také pozorovala rozdíly mezi muži a ženami: v případě mladých mužů je 52% úmrtí způsobeno dopravními nehodami, utonutím, požáry, sebevraždou, násilím a válkou, 27% úmrtí je způsobeno infekčních nemocí a 21% chronických onemocnění.

V případě žen zemřelo 33% na infekce, 30% na zranění nebo zranění, 22% na chronická onemocnění a zbývajících 15% zemřelo v důsledku mateřských podmínek.

Jak však autoři studie zdůrazňují, tato data jsou v rozporu s vizí ministrů zdravotnictví z celého světa, kteří se domnívají, že hlavní příčinou úmrtí v této skupině jsou nemoci, jako je HIV / AIDS.

Výzkum také ukazuje, že k většině úmrtí mladých lidí došlo v chudých zemích s nízkými příjmy v oblastech, jako je subsaharská Afrika a jihovýchodní Asie.

S ohledem na tyto údaje usiluje Světová zdravotnická organizace (WHO) o snížení počtu úmrtí mladých lidí v důsledku úrazů a stanovení vhodných preventivních opatření.

Zeitgeist Moving Forward [Full Movie][2011] (Říjen 2019).