Těhotné ženy s nedostatkem vitaminu D mají větší pravděpodobnost porodu císařským řezem (17%) ve srovnání s těmi s normálními hladinami tohoto vitaminu. To bylo prokázáno v několika studiích provedených americkými vědci, z Boston University School of Medicine (BUSM) a Boston Medical Center (BMC).

Autoři těchto studií analyzovali vztah mezi koncentrací vitamínu D v mateřském séru a prevalencí císařského řezu v průběhu dvou let a sledovali inverzní vztah. To znamená, že čím nižší je koncentrace tohoto vitaminu u těhotné ženy, tím větší je pravděpodobnost porodu císařského řezu.

Funkce tohoto vitamínu je usnadnit průchod vápníku do kostí a když není přítomen v dostatečném množství, vápník nedosahuje kostí, které oslabují a nezvratně se deformují. To je to, co je známé jako křivice, onemocnění, které postihuje zejména děti, když trpí deficitem vitamínu D během jeho vývoje. Ačkoli křivice téměř zmizel s objevem vitamínu D, nedostatek vitamínu D je v současné době rozšířený v průmyslových zemích. Denní potřeby vitamínu D jsou 1000-1500 mg.

Vitamíny s příběhem a homocystein (Říjen 2019).